AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

AGRICULTURA ITINERANTE DE ROZAS
 
  

 

 
  
    
AGRICULTURA EXTENSIVA DE SECANO CON ROTACIÓN TRIENAL